سرطان پوست

سرطان پوست یک نوع بیماری پوستی است، به این صورت که به علت جهش های پی در پی در بافت های پوست سلول های بدخیم و سرطانی ایجاد می شوند.

علائم سرطان پوست

به زودی

علت سرطان پوست

به زودی

تشخیص سرطان

به زودی

به بالای صفحه بردن