پیاده سازی نرم افزارهای پردازش داده های حجیم

مجموعه نرم افزاری کارآمد با ویژگی های زیر:

  • کنترل کیفیت داده های خام توالی های high throughput
  • نگاشت توالی ها در ژنوم مرجع مانند ژنوم انسان
  • دستکاری داده ها و فرمت هایی نظیر SAM ، BAM وVCF
  • فراخوانی همزمان SNP ها و indel ها از طریق جمع آوری محلی haplotype ها در منطقه فعال
  • استفاده از اطلاعات به روزرسانی شده ژنوم برای به کارگیری در Variant های ژنتیکی
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

ارتباط با ما

.با ما در ارتباط باشید