ایجاد بانک داده های ژنتیک

ویژگی ها:

  • همگن سازی داده ها با فرمت های گوناگون
  • قابلیت ذخیره سازی و پشتیبان گیری و بازیابی داده ها در تمامی مراحل تحلیل و پردازش
  • سیستم ذخیره ساز کارآمد و به روز طراحی شده با استفاده از جدیدترین الگوریتم ها
  • سیستم پردازشی کارآمد جهت تحلیل سریع و کنترل کیفیت
  • استفاده از جدیدترین الگوریتم ها در طراحی سامانه تحلیل داده ها
  • مقایسه و تطابق ژنوتایپ-فینوتایپ
نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

ارتباط با ما

.با ما در ارتباط باشید

bioinformatic