0

پیاده سازی نرم افزارهای پردازش داده های حجیم

مجموعه نرم افزاری کارآمد با ویژگی های زیر: کنترل کیفیت داده های خام توالی های high throughput نگاشت توالی ها در ژنوم مرجع مانند ژنوم انسان دستکاری داده ها و فرمت هایی نظیر SAM ، BAM وVCF فراخوانی [...]

0

تحلیل داده‌های خام زیستی

ویژگی ها: ارائه تحلیل جامع با استفاده از به روز ترین الگوریتم ها با کیفیت قابل رقابت با تحلیل های مشابه خارجی ارائه تحلیل در کمتر ۷ روز کاری هزینه تحلیل بسیار پایین تر از نمونه های خارجی قابلیت [...]