سرطان پروستات

 سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطان در بین مردان است. پروستات یک غده در ناحیه لگن است که ممکن است سلول‌های آن با جهش به سلول‌های سرطانی تبدیل شوند با ادامه این روند سرطان پروستات ایجاد می شود.

 

 

به بالای صفحه بردن