سرطان کبد

سرطان کبد در هر بازه سنی ممکن است بروز پیدا کند. دانشنامه هومن ژن، این بار سرطان کبد را زیر ذره بین خود قرار داده است. شما چقدر این بیماری را می شناسید؟

به بالای صفحه بردن