سرطان سینه

سرطان سینه در بین زنان بسیار شایع است؛ در بین مردان نیز با شیوع کمتری وجود دارد. در این بخش از دانشنامه سرطان هومن ژن، به بررسی این بیماری در ابعاد مختلف می پردازیم.

به بالای صفحه بردن